نمایندگی هاتماس


Tel : +9831-36272418

Fax : +9831-36273924

info@tahviehiran.com

Telegram : @TAHVIEHIRANCO


واحد متره برآورد

شرکت تهویه ایران با برآورد دقیق و منطقی انجام پروژه و مقایسه قیمت های ارائه شده با قیمت های روز ، دقیق ترین آنالیز های بهای ممکن را ارائه می دهد. این کار باعث می شود تا پس از عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار و کارفرما کوچک ترین مشکل مالی در ردیف های اجرای کار نداشته باشند.

همچنین در زمان اجرای کار این واحد وظیفه برآورد دقیق انجام عملیات اجرا شده را جهت ارائه به واحد دفتر فنی به منظور تهیه صورت وضعیت کارکرد بر عهده دارد. با برآورد کار های آماده اجرا در طی ماه بعد لیست متریال های مورد نیاز را به واحد تدارکات ارائه می نماید تا با تهیه به موقع آن کوچکترین خللی در روند اجرای پروژه به وجود نیاید.

Print Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon
       

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تهویه ایران می باشد.
 استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است .