نمایندگی هاتماس


Tel : +9831-36272418

Fax : +9831-36273924

info@tahviehiran.com

Telegram : @TAHVIEHIRANCO


مدیریت پروژه

شرکت تهویه ایران با استفاده از نرم افزار های مرتبط اقدام به برنامه ریزی پروژه های اجرایی و تولیدی بر اساس برنامه زمان بندی تفصیلی منظم به پیمان در مراحل گوناگون می نماید. در حین اجرای کار پس از تصویب برنامه زمان بندی ، اقدام به بخش بندی زمان مورد نظر کرده و بر آن اساس پروژه کنترل خواهد شد ، درپایان هر بخش اقدام به راندمان گیری و بررسی مراحل پیشرفت پروژه می نماید.

Print Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon
       

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تهویه ایران می باشد.
 استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است .